Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 10 bestuursleden: voorzitter, onder-voorzitter, secretaris, penningmeester, interclubverantwoordelijke volwassenen, interclubverantwoordelijke jeugd, jeugdverantwoordelijke, technische dienst, tornooi- en communicatieverantwoordelijke.

Ook jij hebt inspraak

Jaarlijks belegt het bestuur één of twee algemene ledenvergaderingen. Datum en tijd worden gecommuniceerd via de clubnieuwsbrief en via FB. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een overzicht van het afgelopen seizoen, alsook een beknopt financieel overzicht. Alle (volwassen) leden worden uitgenodigd en dit is tevens de gelegenheid om met constructieve opmerkingen naar voren te komen of om voorstellen te doen. Maak gerust op voorhand kenbaar welk punt je wil bespreken op de algemene ledenvergadering. Een mail naar info@etc-essen.com is voldoende of bel naar de club gsm (0474 30 52 36).

De actuele samenstelling van het bestuur is als volgt:


VOORZITTER

Gie Hereygers
voorzitter@etc-essen.com

ONDERVOORZITTER

Tony Michielsen
ondervoorzitter@etc-essen.com

SECRETARIS

Hilde Bevers en Griet Peeters
secretariaat@etc-essen.com

PENNINGMEESTER

Kathy Anné
penningmeester@etc-essen.com

VERANTWOORDELIJKE TECHNISCHE DIENST

Leo Reynaerts
technischedienst@etc-essen.com

JEUGDVERANTWOORDELIJKE

Marie-Louise Heijnen
jeugd@etc-essen.com

INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE VOLWASSENEN

Birgit van der Kloot
interclub@etc-essen.com

INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE JEUGD

Kirsten Tobback
jeugdinterclub@etc-essen.com

TORNOOI- EN COMMUNICATIE VERANTWOORDELIJKE

Cathleen Heijnen
tornooi@etc-essen.com