Interclub volwassenen

Wil je graag weten wat interclub (IC) inhoudt? Dit is een competitie waaraan heren-, dames, en dubbel gemengd teams deelnemen. In verschillende leeftijdsklassen in diverse puntenreeksen. In verschillende formats. In 2024 is ook het dubbelformat toegevoegd. De teams spelen op zaterdag of zondag (conform de indeling die Tennis & Padel Vlaanderen maakte). De competitie start na de paasvakantie in april met de poulefase, waarna voor de beste teams van de poule de eindronde per regio volgt.

Nieuw in 2024 is dat in september Vlaamse finals worden georganiseerd (voorheen was dat het Belgische kampioenschap). Interclub spelen staat garant voor spannende matchen, een leuke teamsfeer en de gezelligste aprèsmomenten op het terras!

Volgens TPV treden jaarlijks meer dan 33.000 spelers uit 7.000 ploegen aan, goed voor meer dan 20.000 ontmoetingen.Op de site van Tennis en Padel Vlaanderen vind je allerhande informatie terug over deze competitie.

Informatie over de jeugdinterclub lees je hier terug en natuurlijk evengoed op de site van TPV.


Interclub reglement

Rechten en plichten ETC lid aangaande deelname interclub

Artikel 1 Dit reglement is aanvullend op het interclub reglement van Tennis & Padel Vlaanderen.

Artikel 2 Alleen wie tijdig lidgeld betaalde, kan deelnemen aan de interclubwedstrijden. Tot aan betaling van het lidgeld is iedere speler uitgesloten van deelname aan de interclubwedstrijden.

Artikel 3 De inschrijvingen gebeuren per ploeg. De reeks, namen van spelers en reservespelers worden ten laatste op de door de interclubverantwoordelijk bepaalde datum, schriftelijk gemeld door de kapitein. Van alle spelers – zowel basisspelers als reserves – is nagegaan door de kapitein dat die speler lid zal worden en daadwerkelijk interclub wil spelen. Staat een speler op de lijst, die toch geen lid wordt, is de kapitein verantwoordelijk voor het incasseren van de gemaakte kosten (administratie- en TPV-kaart). Elke ploeg duidt een kapitein aan. Ook een individuele speler kan zich opgeven en de kapiteins worden daarvan op de hoogte gebracht. Ploegen die vorig seizoen interclub speelden, hebben voorrang op nieuwe ploegen. De eerste ploeg op de wachtlijst wordt als eerste nieuwe ploeg toegevoegd aan de bestaande ploegen.

Artikel 4 Een ploeg kan maar geldig ingeschreven zijn indien er zoveel effectieve spelers op de lijst staan als er minimum nodig zijn voor deelname. Alle leden van de ploeg zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Een nieuwe ploeg meldt zich aan bij de interverantwoordelijke (de verantwoordelijke vind je hier terug). Deze plaatst de ploeg op een wachtlijst en houdt contact met de aanmelder in verband met mogelijke deelname.

Artikel 5 Iedere speler wordt door de interclubverantwoordelijke automatisch als speler ingeschreven op de interclublijsten van alle reeksen waarin hij of zij zou kunnen spelen.

Artikel 6 Voormalige interclub jeugdspelers kunnen zelf aan kapiteins laten weten dat ze graag deelnemen aan de volwassenen IC. Die spelers die willen doorstromen naar de volwassenen, stelt de interclubverantwoordelijke ook voor aan de kapiteins tijdens de jararlijkse interclubvergadering. Indien er geen vrijwillige opname gerealiseerd wordt, kan de interclubverantwoordelijke in overleg de ex-jeugdspeler toewijzen aan het meest geschikte team.

Artikel 7 Aangaande bestaande reglementering, meer bepaald het Tennis & Padel Vlaanderen rangschikkingsreglement, waarin duidelijk wordt gesteld dat elke speler die over een hoger buitenlands klassement beschikt t.o.v. zijn toegekend Belgisch klassement, dient de speler dit persoonlijk door te geven of via de kapitein, aan de interclubverantwoordelijke. ETC zal na verwittiging, na publicatie van de Belgische klassementen, een gelijkstelling vragen aan het secretariaat van Tennis & Padel Vlaanderen (TPV). Gebeurt dit niet zijn de mogelijke daaruit voortvloeiende geldboetes voor desbetreffend lid EN het team.

Artikel 8 Iedere speler heeft bij elke ontmoeting steeds zijn ID bij zich.

Artikel 9 De kapitein is aanwezig op de aangekondigde interclub vergaderingen. Indien de kapitein niet aanwezig kan zijn, zal er een plaatsvervanger zijn.

Artikel 10 De club reserveert de terreinen en alleen de interclubleider bepaalt op welke terreinen er wordt gespeeld. De verantwoordelijke probeert steeds een democratische baanverdeling te hanteren.

Artikel 11 De ballen voor alle thuiswedstrijden in de voorronde worden voor aanvang van de eerste wedstrijd opgehaald op een door de interclubverantwoordelijke aan te duiden adres (meestal is dit op de club). Ballen voor de eindronde/finales worden tijdig door de interclubverantwoordelijke ter beschikking gesteld.

Artikel 12 Boetes opgelopen bij de Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het interclubreglement worden betaald door de interclubploeg en niet door de club.

Artikel 13 Voor elke betaling waarvan de interclubploeg denkt dat ze door de club kan terugbetaald worden (bijv. een TPV scheidsrechter of interclubleider), wordt door de club een betalingsbewijs gevraagd.

Artikel 14 Voor aanvang van de eerste wedstrijd geeft de kapitein aan de uitbater het juiste aantal maaltijden door, ook van de bezoekende ploeg. Het eten wordt door de spelers ter plaatse voldaan aan de uitbating. Over de kosten voor de gastploeg wordt overlegd (notitie 18.12.23) en de kapiteins ontvangen tijdig informatie.

Artikel 15 Iedere speler vertegenwoordigt ETC Essen. We rekenen op fairplay en sportiviteit!

Artikel 16 Bij aankomst wordt de bezoekende ploeg door de kapitein en thuisploeg verwelkomd en voor aanvang van de eerste wedstrijd worden alle spelers aan elkaar voorgesteld.

Artikel 17 Als er bij een ontmoeting problemen zijn, betrek je de interclubleider of interclubverantwoordelijke bij het bespreken en oplossen van de problemen. De partijen doen er alles aan om eventuele problemen overeenkomstig het Tennis & Padel Vlaanderen-interclubreglement op een vriendschappelijke manier op te lossen. De interclubverantwoordeijke zal normaliter telefonisch bereikbaar zijn.

Artikel 18 De uitwijkmogelijkheden die er bestaan bij slechte weersomstandigheden worden voor aanvang van de wedstrijden door de interclubverantwoordelijke medegedeeld aan de kapiteins. De beschikbare indoorbanen dienen op democratische wijze in onderling overleg verdeeld te worden. Spelers en kapiteins nemen zelf geen contact op met omliggende clubs met binnenterreinen, dit wordt gedaan door de interclubverantwoordelijke (zo voorkomen we dat een club door meerdere spelers gecontacteerd wordt met steeds dezelfde vraag).

Artikel 19 Iedereen die interclub speelt, verklaart zich akkoord met het interclubreglement van TPV en ETC.